Archif

Data Misol

Ar ddiwedd pob mis, bydd data crai’r orsaf dywydd ar gael i'w lawr lwytho

Sut i’w ddefnyddio

Darperir y data mewn fformat CSV gydag un golofn i bob synhwyrydd. Rhoddir data crai am bob 15 munud ym mhob rhes.

Nodiadau’r Orsaf

Gweler y dudalen hon pan efallai y bydd data ar goll, neu am newidiadau i’r cynllun ail-godio neu synwyryddion.

Archif

2019 / 06snowdonlive-archive-2019-06.csv.gz
2019 / 07snowdonlive-archive-2019-07.csv.gz

Mentra'n Gall

Gofynnwch 3 chwestiwn i’ch hynan cyn i chi gychwyn:

  • Oes gen i’r offer cywir?
  • Ydw i’n gwybod sut fydd y tywydd?
  • Ydw i’n hyderus fod gen i’r wybodaeth a’r sgilliau ar gyfer y diwrnod?

Ymweld ag AdventureSmart Cymru i ddod o hyd i'r atebion y mae angen i chi fod yr offer cywir a gwybod sut i fod yn ddiogel!

SnowdonLive ar eich gwefan?

Cliciwch yma i ddysgu sut i gynnwys ein darlleniadau tywydd ar eich gwefan..